STRONA GłÓWNA      O NAS      ZAKRES USŁUG      KONTAKT   

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W ramach prowadzonej praktyki zawodowej oferujemy również reprezentację klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. w tym zakresie zajmujemy się przygotowaniem pism procesowych, w szczególności:
- skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzje organów administracji,
- pism urzędowych do organów administracji państwowej i samorządowej,
- wniosków o wydanie, uchylenie albo zmianę decyzji administracyjnych,
- pomagamy również w wypełnianiu urzędowych formularzy.

    Copyright © 2001 Hanna Kordasiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.